O firmie Diagnotrans

Kliknij aby powiększyć ! Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów DIAGNOTRANS powstała w 2010 r, mieści się w nowoczesnym pod względem architektury, jak i wyposażenia obiekcie.

Nowoczesny sprzęt (ścieżki diagnostyczne firmy FUDIM-POLMO) oraz wysokiej klasy specjaliści są gwarancją profesjonalnej diagnostyki pojazdu. Poszczególne czynności jakie wykonują diagności w trakcie badania technicznego zgodne są Dz.U. nr 227 poz. 2250 z dn. 16.12.2003 Zał. Nr 1, a wykonywane badania techniczne rejestrowane są w systemie elektronicznym. Kliknij aby powiększyć !

Przyrządy i urządzenia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów posiadają aktualne certyfikaty oraz poddawane są okresowym przeglądom.

Ze względu na wysoką jakość oferowanych usług naszymi klientami są instytucje i przedsiębiorstwa. Współpracujemy także z wieloma renomowanymi firmami z całej Polski.

Kliknij aby powiększyć ! Serdecznie zapraszamy do naszych stacji; jednocześnie dziękujemy wszystkim naszym Klientom za zaufanie i sympatię. Wierzymy w dalszą współpracę z Państwem, stale doskonaląc się, aby nasze usługi były na najwyższym poziomie.

Zadzwoń do nas
728 715 391